Make your own free website on Tripod.com

Biodizel

Biodizel hammaddeleri

Biodizel
Biodizel hammaddeleri
Biodizel üretim yöntemleri
Biodizel yan ürün ve atiklari
EIE Biyodizel üretim tesisi
Dünyada biyodizel üretimi ve uygulanan tesvikler
Kaynaklar
ANA SAYFA

kizar.jpg

Biyodizel Üretiminde Kullanılabilecek Hammaddeler

 

·        Bitkisel Yağlar: Ayçiçek, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Palm Yağları

·        Geri Kazanım Yağları:Bitkisel Yağ Endüstrisi Yan Ürünleri (Soapstock, Hurda Yağı)

·        Şehirsel ve Endüstriyel Atık Kökenli Geri Kazanım Yağları: Kahverengi Gres, Siyah Gres

·        Hayvansal Yağlar : Don Yağları, Balık Yağları ve Kanatlı Yağları

·        Atık Bitkisel Yağlar: Kullanılmış Yemeklik Yağlar:Sarı Gres

 

                 Şekil ’de biyomotorin üretiminde kullanılan hammadde kaynaklarının dağılımı görülmektedir. ABD, Avusturya ve İngiltere kullanılmış yemeklik yağ kökenli biyomotorin üretimini gerçekleştiren lider ülkelerdir. Biyomotorin üretimindeki en önemli sorun hammaddenin düzenli ve sürekli sağlanmasıdır.( Karaosmanoğlu, 2002)

 

hambio.jpg

Şekil . Biyomotorin Üretimi Hammadde Kaynakları.

 

 

Reaksiyon birçok atık bitkisel ve hayvansal yağ ile yapılabilir ancak önemli noktalar, elde edilen yağın akışkanlığını belirleyen viskozite, bulutlanma noktası ve akma noktası değerleri ile setan sayısıdır. Viskozite, bulutlanma noktası ve akma noktası değerleri yakıtın, özellikle düşük sıcaklıklarda donmaması ve filtrelerin tıkanmaması için önemlidir. Bu noktalar dikkate alındığı zaman, özellikle iyot indisi 80-130 arasında bulunan yağlar tercih edilir. Bunlar arasında, ayçiçek, soya, kanola, mısır özü, pamuk vb sayılabilir. Yağın iyot sayısı azaldıkça setan sayısında artış olmaktadır. Setan sayısı, benzindeki oktan sayısına benzer bir değer olup yakıtın yanma özelliğini belirler. (Standartlara göre setan sayısı minumum 47 olmalıdır) Ancak, iyot sayısının azalmasıyla da biyodizelin özellikleri olumsuz etkilenmektedir. Özellikle yakıtın akışkanlık özelliğindeki azalma istenilen bir özellik değildir. Bu nedenle iyot indisi çok düşük olan yağlar, setan sayıları yüksek olmasına rağmen biyodizel üretimi için çok uygun görülmektedir. Ancak bu tür yağlar, diğer yüksek iyot indisli yağlarla karışık olarak kullanılabileceği gibi, bunlardan yapılan biyodizel petrodizele karıştırılarakta kullanılabilir. Çok yüksek iyot indisine sahip keton tohumu yağı gibi yağlar ise, polimerleşme sonucu viskozite artışına neden olabileceği gibi, yüksek fiyatları nedeniyle de biyodizel üretimi için uygun değildirler. Yağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra yağın maliyeti çok önemlidir. ( Demir, 2005)