Make your own free website on Tripod.com

Biodizel

Biodizel
Biodizel hammaddeleri
Biodizel üretim yöntemleri
Biodizel yan ürün ve atiklari
EIE Biyodizel üretim tesisi
Dünyada biyodizel üretimi ve uygulanan tesvikler
Kaynaklar
ANA SAYFA

eie_bd_tesis.jpg

 

EİE Biyodizel Üretim Tesisi

 

EİE Biyodizel Üretim Tesisinde, ham bitkisel yağ ve/veya yemeklik atık yağlar kullanılarak transesterifikasyon yöntemiyle net 150 litre/parti kapasite ile Biyodizel üretilmektedir. Biyodizel üretim tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır;

 

1. Ham / Atık Yağ Depolama Tankı
2. Ham / Atık Yağ Pompası
3. Reaktör
4. Metanol Tankı
5. Metaoksit Tankı
6. Dinlendirme ve Yıkama Tankı
7. Gliserin Depolama Tankı
8. Biyodizel Depolama Tankı
9. Pompalar ve Bağlantı Elemanları

 

EİE Biyodizel Üretim Tesisinde İzlenen Yöntem

bd_prosema.jpg

Şekil. Biyodizel üretiminin temel prensibi

EİE Biyoenerji Uygulama Tesisi - Biyodizel Üretim Ünitesi'nden yerli, yenilenebilir, alternatif ve dizel eşdeğeri yakıt üretebilmek için sırasıyla aşağıdaki işlem basamakları takip edilmelidir.

1. Ham bitkisel ve / veya atık yemeklik yağ filtre edilerek depolama tankına alınır.

2. Üretilmesi düşünülen Biyodizel miktarı kadar yağ reaktöre mekanik sayaç üzerinden pompalanır.

3. Reaktör; yağda bulunabilecek su bileşeninin uzaklaştırılması amacıyla belli bir süre ısıtılır.

4. Reaktörden numune alınır ve gerekli metanol ile katalizör miktarları belirlenir.

5. Metaoksit tankının katalizör hunisine hesaplanan miktarda katı katalizör konulur.

6. Metanol tankından belirlenen miktarda graviteyle metanol metaoksit tankına alınır.

7. Metaoksit tankındaki ex-proof motor karıştırıcı mili belli bir süre çalıştırılır.

8. Metaoksit gravite ile reaktöre alınır.

9. Reaktördeki ex-proof motor karıştırıcı mili belli bir sıcaklıkta ve belli bir süre devamlı çalıştırılır. Bu süre boyunca metanol geri kazanım ünitesine şebeke suyu verilerek metanol geri kazanılır.

10. Reaksiyon tamamlandığında reaktördeki akışkan dinlendirme ve yıkama tankına transfer edilir. Transfer işlemi tamamlandığında hesaplanan miktar kadar tanka asit ilave edilir.

11. Dinlendirme ve yıkama tankındaki akışkan belli bir süre bekletildikten sonra gliserin fazı graviteyle gliserin depolama tankına alınır.

12. Dinlendirme ve yıkama tankındaki akışkan saf su ile yıkanır. Yıkama aşamasında ex-proof motor karıştırıcı mili aktif hale getirilir.

13. Dinlendirme ve ayrıştırma tankındaki yıkanmış akışkan belli bir süre dinlendirilir ve tankın konik kısmından su bileşeni tahliye edilir.

 

bd_dinlenme_tank.jpg