Make your own free website on Tripod.com

Biodizel

Biodizel
Biodizel hammaddeleri
Biodizel üretim yöntemleri
Biodizel yan ürün ve atiklari
EIE Biyodizel üretim tesisi
Dünyada biyodizel üretimi ve uygulanan tesvikler
Kaynaklar
ANA SAYFA

1biodiz.jpg

 

BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ SANAYİİ ATIKLARINDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ

 

Küreselleşmekte olan dünya ekonomisinde petrol, en önemli enerji ve kimyasal hammadde kaynağıdır. Son yıllarda, azalmakta olan petrol kaynakları ve fosil yakıtların yarattığı çevre sorunları nedeniyle alternatif yeni-yenilenebilir enerji kaynaklarının bulunması yönünde çalışmalar artmıştır.

 Yeni-yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en büyük teknik potansiyele “Biyokütle” sahiptir. Ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler “Biyokütle Enerji Kaynağı” olarak tanımlanmaktadır. Odun (enerji ormanları çeşitli ağaçlar), yağlı tohum bitkileri (kolza, ayçiçek, soya vb.), elyaf bitkileri (keten, kenevir vb.), protein bitkileri (bezelye, fasulye, buğday vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman vb), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar biyokütle enerji teknolojileri kapsamında değerlendirilmekte ve mevcut yakıtlara alternatif çok sayıda katı, sıvı ve gaz yakıtlara ulaşılmaktadır.

Karaosmanoğlu, (2002) biyodizeli geleneksel petrol dizelinin yerine kullanılabilecek, tamamen doğal, yenilenebilir bir kaynak ve emisyon değerleri istenen sınırlarda olan çevre dostu bir yakıt olduğunu açıklamıştır. Biyolojik olarak doğada bozunabilen biyodizel, dizelin yerini alabilecek tüm özelliklere sahip olan alternatif bir enerji kaynağıdır.(Demir, 2005)

Biodizel, soya yağı, kanola yağı gibi bitkisel yağlar ile kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen diesel motorlarda kullanılan yenilenebilir ve domestik bir yakıttır. Özellikle son zamanlarda geri kazanılan bitkisel ve hayvansal atık yağlar biomotorin (biodizel) üretiminde kullanılması ile;

      Karbon dioksit gibi sera gazı etkisi,

      Kanser yapıcı klorlu organik maddelerin egzozdan atmosfere atılması,

      Yanmamış hidrokarbon emisyonu,

      Ozon oluşturucu kirleticilerin emisyonu,

      Egzozdan motorine göre %75 daha fazla kirletici atılması,

      Su kaynaklarının daha fazla kirlenmesi,

      Egzozdan motorinin aksine kükürt dioksit atılması,

önlenmektedir.

Her bir ton biodizel kullanılması halinde üç ton karbondioksit emisyonu azalır. (Öztürk, 2004)

biodiesel_process60x40son.jpg