Make your own free website on Tripod.com

Yag Sanayii

Yag Sanayii ve Degerlendirme Olanaklari
Yag Teknolojisinde Degerlendirilemeyenler
Yan Urünlerinin Kullanim Alanlari
Kullanilmis yag atiklari
Biodizel eldesi
Kaynaklar
ANA SAYFA

oil.jpg

KULLANILMIŞ BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞLARIN KANALA  DÖKÜLMESİ ETKİSİ

Kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlar yüksek kaloriye sahip atıklardır. Bu sıvı veya yarı sıvı yağlar kanala döküldüğü zaman kanal borusu yüzeyine yapışır ve kanal kesitinin zamanla daralıp tıkanmasına neden olur. Özellikle bu durum bitkisel veya hayvansal atık yağın döküldüğü yakın bölgelerdeki kanallarda gerçekleşir. Lokanta, restoran, fastfood ve hazır yemek merkezleri yakınında tıkanmalar bu yüzden sıkça olur.  Dolayısıyla bu gibi tesisler kanala bağlantı kısımlarında yağ tutucu kullanılmalıdır. Kanala dökülen bitkisel ve hayvansal yağlar, atıkları suların kirlilik yükünü artırır. Atık suya karışan atık yağlar yüzünden kirlilik daha  geniş alana yayılır. Evsel atık su  kirliliğinin %25’i bitkisel ve hayvansal atık yağların kanalizasyona dökülmesinden ileri gelmektedir.  (Öztürk, 2004)

Kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağ atıkları atıksu arıtma tesislerine zarar verir. Arıtma tesisinin işletme maliyetini artırır.

Gelişmiş ülkelerde kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağ atıklarının kanala dökülmesi kesinlikle yasaktır.

Bitkisel ve hayvansal yağ atıklarının çöp içerisine atılması veya dökülmesi yasaktır. Çöpe dökülen atık yağlar çöp depolama alanında sık sık  yangın çıkmasına neden olmaktadır. Çöp depolama alanı işleticileri kızartma yağlarının çöpe karışmamasını isterler. Kullanılmış yağlar yer altı sularının  kirlenmesine neden olabilir. Kirlenen yer altı sularını temizlemek çok çok pahalı ve zordur. Yer altı suları her ülke için önemli bir içme suyu kaynağıdır. Köpekler, ayılar ve bazı kuş türleri (martı gibi) bitkisel ve hayvansal yağ atıklarını severler. Bu durum hayvanların bu depolama alanına gelmesine neden olur.

Bitkisel ve hayvansal yağ atıklarını yakmak tesisinde bertarafı için önce ya buzdolabında dondurarak veya pıhtılaştırıcı ilave ederek  katı hale getirildikten sonra yakılmaktadır. Bu atıkların yanıncaya kadar katı  hale kalması tavsiye edilir.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların kanalizasyona, yüzeysel sulara ve toprağa dökülmesi önlenmelidir. Dökenler hakkında yasal işlem yapılmalıdır.

friedoil.jpg

BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ATIKLARIN  GERİ KAZANILMASI

Türkiye’de yılda 1.500.000 ton bitkisel yağ gıda amacı ile kullanılmaktadır. Bu yağdan yaklaşık olarak 350.000 ton atık yağ oluşmaktadır.

İstanbul’da günde ortalama 100-150 ton arasında bitkisel ve hayvansal yağ atıkları oluşmaktadır. Bu yağların bir kısım piyasada yağ toplama işi yapan birkaç firma tarafından toplanmaktadır.

Bu firmalar restoran,  hazır yemek pişirme tesisleri ve lokantalara 50-100 litrelik konteynırlar  koymaktadırlar. Haftada bir veya on beş günde bir bu konteynır alınıp yenisi ile değiştirilmektedir. Toplanan yağlar filtre edilerek yağ içinde bulunan askıda katı maddeler bertaraf  edilmektedir.  Yağ içerisinde  bulunan kolloidal  katı maddeleri  bertaraf etmek için ise diatoma  toprak kullanılmaktadır.  Elde edilen ürün ya  arap sabunu veya hayvan yemi üreticisine satılmaktadır. Bu yağları paketleyip tekrar yağ olarak satan firmalarda bulunmaktadır. Bu yağlar insan sağlığı için çok tehlikeli ve sakıncalıdır. Kullanılmış bitkisel yağlar gıda amacı ile kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu yağlar hayvan yemi olarak kullanılacaksa içerisindeki PCB, furan, PAH, dioksin ve dioksin benzeri madde miktarına mutlaka bakılmalıdır. Kullanılmış yağların içindeki maddeler limit değerlerini sağlıyorsa hayvan yemi olarak kullanılabilmelidir.  (Öztürk, 2004)

Kullanılmış yağları toplayan firmalara lisans verilmelidir. Bu lisans vermede toplama kapları, araçlar ve geçici depolama alanları için belli kurallar olmalıdır.  Tesiste çalışan personeller içinde belli standartlar olmalıdır. Toplama kapları sızdırmaz ve kolay taşınabilir özellikte olmalıdır. Benzer şekilde toplama araçları içinde belli kurallar olmalıdır. Geçici depolama tesisleri en az 30 ton yağ depolayacak kapasitede olmalıdır. Toplama kapları, araçlar ve geçici depolama tesisi kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir donanımda olmalıdır. Tesise gelen yağlar ve tesisten üretim tesislerine giden yağlar kayıt altına alınmalıdır. Toplayıcı firmaların kimlerden ne kadar yağ aldığının bir dökümü olmalıdır. Bu işlemleri sağlıklı yapan firmaların karşılaştıkları engeller öncelikle Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ortadan kaldırılmalıdır. Bu işlerin sektörü oluşturulmalıdır. Aksi durumda bu yağlar ya kanala dökülerek sularımız kirletilmekte veya kötü insanlar tarafından halkın sağlığı ile oynanmaktadır. Otellere lokantalara restoranlara ve hazır yemek merkezlerine en az bir haftalık yağı karşılayacak şekilde yeterli büyüklükte ve yağ içinde bulunan kaba ve askıda katı maddeleri tutan filtre sistemli konteynırlara bırakılmalıdır. Yağ konteynırları mutfakların en soğuk yerine konmalıdır. Kızarma yağ atıkları bu konteynıra konmalıdır. Bu konteynır içine kesinlikle su dökülmemeli ve ıslatılmamalıdır. Konteynırlar kesinlikle açık alana konulmamalıdır. Kullanılmış yağlar sadece ve sadece lisanslı yağ toplama firmalarına verilmelidir. Kullanılmış yağlar para ile satılmamalıdır. Kullanılmış yağ içerisine su dökülmesi veya ıslatılması halinde önce kokuşma ve sonra koku problemi başlar. Konteynır çevresinde ciddi koku problemi oluşur. (Öztürk, 2004)

KULLANILMIŞ BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ATIKLARININ  KULLANILDIĞI YERLER

 

Kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağ atıklarının geri dönüşü yapılarak;

·        Biodizel (biomotorin),

·        Arap sabunu,

·        Hayvan yemi,üretiminde kullanılmaktadır.